След дълго или кратко пътуване в мрежата, добре дошли в официалния сайт на ТРАНСФОРМИЯ - Българската асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Тук ще ви предложим да се запознаете с един друг вид пътуване – пътуването във вътрешните ви пространства. За тези, които биха поели към едно такова пътуване, методът за Водено с музика въображение дава възможност за докосване до дълбините на несъзнаваното, до скритите части на психиката, до неразрешените конфликти, до предизвикателствата пред спонтанната ни същност. Дава възможност и за нова връзка с тях. Това е пътуване в детството, в тялото, в травмите, във взаимоотношенията ...

Водено с музика въображение? Всъщност, водени с музика телесни усещания, чувства, преживявания, образи, асоциации, спомени, размисли...

Процес на дълбинна трансформация и вътрешна интеграция...

Ако искате лична работа по този метод, за вас ще са важни следните страници: „Среща с метода”, „Практикуващи терапевти”, „Предлагаме” и „Контакти”.

Ако искате да се запознаете с метода по-скоро теоретично, за вас ще са важни страниците: „Методология”, „Музика” и „Стандарти”.

За актуални публикации и новини може да посетите нашия блог